Hvordan handler jeg investeringsforeninger?

Du handler børsnoterede investeringsforeninger ved at finde den nyeste indre værdi på foreningen og placere en limiteret ordre i din netbank eller online investeringsplatform. På denne side giver vi input til hele processen.

Handel med investeringsforeninger er anderledes end handel med aktier

En investeringsforening er anderledes end en normal aktie på børsen. I en normal aktie er der et fast antal aktier, der er børsnoterede. Hvis der er stor efterspørgsel, så stiger kursen. Hvis der er stort udbud, så falder kursen.

I en investeringsforening er antallet af beviser fleksibelt. Hvis der er stor købsinteresse, så udsteder investeringsforeningen flere beviser (det kaldes at lave en emission), og hvis der er stor salgsinteresse, så reducerer foreningen antallet af beviser (det kaldes en indløsning).

Dette sikrer, at du altid kan handle beviser tæt på indre værdi. Dette kan du gøre for både små beløb og store beløb, uden at det påvirker prisen.

Emission sker til en pris, der er lidt højere end den indre værdi og indløsning sker til en pris der er lidt lavere end den indre værdi. For investeringsforeninger med aktier ligger disse værdier typisk 0,15-0,40% fra den indre værdi. Du kan finde de præcise tal på den pågældende forenings hjemmeside.

Emissionstillægget og indløsningsfradraget tilfalder investeringsforeningen. Det går til at dække de omkostninger, som foreningen påføres ved at skulle købe eller sælge aktier, når investorer ind- eller udtræder af foreningen.

Hvad laver market makeren?

Alle børsnoterede investeringsforeninger har en market maker, som sikrer, at der sker emission og indløsning på de korrekte priser. Market makeren lægger en købsordre ud i markedet på indløsningsprisen og en salgsordre på emissionsprisen.

Market makeren opererer normalt med en beholdning af investeringsbeviser, som kan bruges til at købe og sælge beviser i markedet. Hvis market makeren løber tør for beviser, skal market makeren lave en emission i investeringsforeningen. Dette kan ske, hvis der løbende er mange små købsordrer i markedet, eller der kommer en stor købsordre.

Efter en emission får selve investeringsforeningen tilført likvide midler, som forvalteren så køber aktier for.

Hele denne mekanisme gælder med modsat fortegn, hvis der er indløsning i foreningen.

Hvordan finder jeg den nyeste indre værdi?

Når du skal handle en børsnoteret investeringsforening, er det vigtigt, at du sørger for at finde en opdateret indre værdi. Indre værdi opdateres flere gange i løbet af dagen og du skal derfor finde informationen et sted, hvor der er et tidsstempel ved siden af, så du sikrer, at den er opdateret. Der er tre gode kilder til at finde indre værdier:

Vores investeringsforening, MW Compounders, viser den indre værdi via dette link.

Som det fremgår af disse screendumps er det den samme indre værdi, du kan se på vores hjemmeside, hos Nasdaq og hos FundCollect. Disse screendump er taget d. 18. januar 2021 kl. 14.00, hvor Indre værdi var 107,77. Emissionsprisen var 108,10 og indløsningsprisen var 107,45.

Screendump fra vores hjemmeside

Screendump fra Nasdaq

Screendump fra FundCollect

Hvordan placerer jeg min ordre?

Sammen med den indre værdi logger du ind i din netbank eller på din online investeringsplatform. Her kan du se et billede som nedenstående. Det viser, hvem der lige i øjeblikket er aktive i en investeringsforening med købs- og salgsordrer på børsen. Billedet viser ordrebogen i MW Compounders på samme tidspunkt, som ovenstående screendumps med indre værdier.

Som det fremgår, har market makeren lagt en salgsordre på 3.000 stk. på emissionsprisen 108,10 og en købsordre på 3.000 stk. på indløsningsprisen 107,45.

Derudover er den række investorer, som forsøger at købe beviser på priserne 107,60, 107,35, 105,00 og 104,50. De tre sidste af disse investorer byder lavere end indløsningsprisen og de vil således kun få købt beviser, hvis den indre værdi falder (så indløsningsprisen kommer lavere ned). Den investor der byder 107,60 har et bedre bud end market makeren, så han vil få handlet, hvis der kommer en sælger i markedet på denne pris.

Når du har set ordrebogen, kan du afgøre, om du bare med det samme vil handle med market makeren eller forsøge at få en lidt bedre pris ved at lave en limiteret ordre på børsen. Så kan du håbe på, at der kommer en anden investor i foreningen, som vil lave den modsatte transaktion som dig. Hvis der ikke kommer en sådan investor, får du ikke handlet dine beviser. Du har altid muligheden for at handle med market makeren.

Lav altid limiterede ordrer

Det er vigtigt, at du laver en limiteret ordre, når du skal handle investeringsbeviser. Dette sikrer, at du ikke kommer til at betale en pris, der er dårligere end det, som market makeren tilbyder. Din ordre kan godt være større end den mængde, som market makeren viser i markedet (enten fordi din ordre er stor, eller fordi market makeren lige har handlet nogle af sine beviser).

Nogle netbanker giver mulighed for at bruge funktionen ”Markedsordre”. Det betyder at din bank vil forsøge at handle beviserne bedst muligt i markedet. Men hvis market makeren er blevet skudt ned (har solgt alle de beviser market makeren havde til salg på børsen) vil banken måske forsøge at handle beviser til en pris, der er længere væk fra indre værdi.

Der går typisk et par minutter inden market makeren stiller op igen, når han er blevet skudt ned. I den tid, kan din bank ende med at handle på en helt skæv pris i forhold til indre værdi.

Hvis du derimod bruger en limiteret ordre på enten emissions- eller indløsningsprisen, vil der ske følgende:

  1. Du skyder market makeren ned.
  2. Din ordre ligger og ”venter” på børsen.
  3. Market makeren kommer tilbage og handler resten af din ordre til den rigtige pris.

Hvorfor bliver min ordre ikke handlet?

Jeg har lagt en limiteret ordre ud på børsen til emissions- eller indløsningprisen men får ikke handlet. Hvad er der sket?

Du kan checke, om der er kommet en opdatering til den indre værdi siden du lagde ordren ud.

Hvornår er børsen åben for handel med investeringsforeninger?

Børsen er åben for handel med investeringsbeviser i tidsrummet 9:45 – 16:55. Det adskiller sig fra den normale børstid i Danmark, som er kl. 9.00 – 17.00.

Investeringsforenings-Leksikon