ESG og bæredygtighed

ESG står for Environmental, Social og Governance. Det omfatter en bred vifte af ikke-finansielle scoringskategorier, som bruge til at vurdere en virksomheds præstationer.

Hos MW Compounders ønsker vi at købe selskaber, som er på en god langsigtet rejse. Det kræver bl.a., at selskaberne opfører sig ordentligt, hvilket bl.a. kan vurderes via ESG.

Ved investering i nye selskaber foretager vi en strategisk analyse herunder vurdering af selskabets ESG profil. Vurderingen af ESG tager udgangspunkt i rapporter fra Sustainalytics og selskabets egen rapportering.

Vi følger investeringsforeningen IA Invests politik for bæredygtighed og samfundsansvar. Politikken kan læses her:

I årsrapporten for IA Invest rapporteres der vedrørende bæredygtighed og samfundsansvar.

I årsrapporten for 2022 kan du på side 4 læse nærmere om dette:

Pt. har fonden fire glober hos Morningstars baseret på data fra Sustainalytics.

Vi er underskrivere af United Nations Principles of Responsible Investments (UNPRI). UNPRI er FNs seks ambitiøse investeringsprincipper, som fremmer indarbejdelse af ESG i investeringsprocessen.