Klar investeringsproces

Compounder aktier er selskaber på en god langsigtet rejse købt til en attraktiv værdiansættelse.

Ordet compounder er centralt for os. Compounding interest betyder renters rente på dansk. Compounder aktier er et udtryk, der bruges om aktier, hvor det er godt at være langsigtet aktionær. Det er ofte selskaber, som over mange år er i stand til at levere god vækst i omsætning og indtjening. Det er derfor vi siger, at vi investerer i selskaber, som er på en god langsigtet rejse. For at det også skal blive en god aktieinvestering, så kræver det, at aktierne skal købes til en attraktiv værdiansættelse.

I det nedenstående gennemgår vi vores investeringsproces lidt nærmere. Som et alternativ kan du bladre igennem vores præsentation til medinvestorer og se den medfølgende video, hvor vi forklarer om fonden og vores investeringsproces.

Når vi vurderer en mulig ny investering, så sætter vi os grundigt ind i selskabets forretningsmodel, markedsforholdene, konkurrencesituationen og selskabets position i markedet. Vi ser på den historiske udvikling i de økonomiske resultater og vurderer styrkelsen af ledelsen. Hvis et selskab skal være på en god langsigtet rejse, skal det opføre sig ordentlig og vi vurderer derfor også selskabets ESG-profil.

I sidste ende skal ovenstående analyse munde ud i en vurdering af, hvordan selskabet klarer sig på vores tre kerneparametre, som er afgørende for langsigtet værdiskabelse. Vores krav til selskaberne er, at de skal have en pæn organisk omsætningsvækst, et attraktivt afkast på den investerede kapital og en god kapitalallokering.

De to første parametre handler om selskabets organiske drift, mens den sidste parameter handler om ledelsens anvendelse af den overskydende kapital.

Vores investeringsproces er, at vi starter med at foretage en strategisk og regnskabsmæssig analyse af de selskaber, som vi overvejer at investere i. Analysen har til formål at forstå forretningsmodel, industri,konkurrencesituation og markedsposition for selskabet. Under dette hører også ledelsen af selskabet og en grundig analyse af, hvordan selskabet historisk har allokeret sin kapital.

En høj organisk omsætningsvækst skaber ingen værdi, hvis ikke der er et attraktivt afkast på den investerede kapital. Omvendt er et højt afkast på den investerede kapital ikke videre attraktivt, hvis ikke selskabet kan vokse. Det er samspillet af de to, som gør et selskab attraktivt.

Kapitalallokering handler om, hvordan selskabet anvender de penge, som er tilovers, når der er investeret i driften. Nogle selskaber har været fantastiske til kapitalallokering gennem opkøb, udbetaling af udbytter og tilbagekøb af aktier. Desværre ser vi også mange tilfælde, hvor det modsatte gør sig gældende. Her kan endda være tale om selskaber, som gør det godt på de to første kriterier, men som destruerer værdi gennem dårlige opkøb.

An essay writer who is reliable will assist you in creating a piece that is able to cover any topic. The sites offer examples of different types of writing students could request. Essay writing helpers can also provide a variety of solutions, like polishing your text. They offer a broad array of offerings that range from basic essay writing up to advanced dissertation writing. Here are the kinds of work that students are able to purchase. Students should register for an account with an papers service online review website to get going. This will enable the author to get a better idea what the student’s needs are. student.

Advantages of an Essay Writing Service

If you’re in need of writing an essay, best essay writing website you could always use literature essay samples the help of an essay writing company that is professional. These https://essaysrescue.com/essayedge-review/ services offer many freepaperwriter review benefits over the traditional essay writing service such as low rates professional writers, skilled staff and 24 hour customer support. They can give simple and easy-to-read material https://2022.ieee-sensorsconference.org/which-essay-review-site-should-you-use/ for international students. They’re the perfect choice for students who need help with their studies.