Ofte stillede spørgsmål

På denne side har vi samlet nogle af de spørgsmål, som potentielle medinvestorer ofte stiller.

1. Spørgsmål til tegning

1a. Er der en minimumstegning?

Hvert investeringsbevis koster 100 kr., så man kan tegne for 100 kr.

Dog anbefaler vi, at du tegner for mindst 10.000 kr., da din egen bank kan have depotomkostninger og minimumskurtage.

1b. Hvordan tegner jeg via Nordnet?

Hvis du har depot hos Nordnet, kan du tegne beviser gennem blanketten på vores hjemmeside. Efterfølgende vil beviserne være tilgængelige i dit depot (daglig opdatering af indre værdi). Så længe afdelingen er unoteret, kan du handle igennem Nordnets aktiebord (pr. telefon). Når afdelingen forhåbentlig en dag bliver børsnoteret, kan beviserne handles via den normale Nordnet platform.

2. Investeringsforeningen IA Invest og afdeling MW Compounders

2a. Hvad betyder det at være en del af Investeringsforeningen IA Invest?

Investeringsforeningen IA Invest er ejet af medlemmerne og har egen bestyrelse.

Fordelen ved at være en del af Investeringsforeningen IA Invest er, at der kan opnås stordriftsfordele mht. bestyrelse, samarbejde med Finanstilsynet mv.

2b. Er der andre afdelinger i Investeringsforeningen IA Invest?

Udover afdeling MW Compounders, er der i dag én anden afdeling. Den hedder afdeling IR Danske Aktier. Over tid må det forventes, at der kommer flere afdelinger, hvilket vil medføre yderligere stordriftsfordele.

2c. Hvordan er relationen til Invest Administration A/S?

Invest Administration A/S er et godkendt investeringsforvaltningsselskab. Invest Administration administrerer en lang række investeringsforeninger herunder Investeringsforeningen IA Invest. Invest Administration modtager betaling for arbejdet. Invest Administration er 100% ejet af Lån & Spar Bank. Du kan læse mere om Invest Administration på www.invest-administration.dk

3. Øvrige emner

3a. Hvad betyder det, at afdelingen er unoteret?

Det betyder, at du ikke kan handle afdelingen via din netbank. Du kan dog stadig handle dit bevis på daglig basis. Du skal give os besked om, at du gerne vil handle, senest kl. 15. Herefter bliver du dagen efter afregnet på lukkekurserne (indre værdi) for dagen før tillagt 0,3% ved køb og fradraget 0,3% ved salg.

3b. Hvad er indre værdi og hvor ofte udregnes den?

Den indre værdi er den samlede værdi af de 20-30 aktier samt eventuelle kontanter divideret med antallet af investeringsbeviser. Den indre værdi opgøres dagligt.

3c. Bliver afdelingen børsnoteret?

Hvis der opnås kritisk masse, påtænker vi at igangsætte børsnotering. Fra denne beslutning er truffet af bestyrelsen for investeringsforeningen, vil der forventelig gå nogle måneder, før afdelingen bliver børsnoteret.

3d. Er afdelingen udbyttebetalende eller akkumulerende?

Afdeling MW Compounders er udbyttebetalende. Det betyder, at du én gang om året modtager et udbytte.

Udbyttebetalende afdelinger opgør i henhold til Ligningslovens § 16C minimumsindkomst og udbetaler årligt udbytte efter den ordinære generalforsamling. Foreningen kan dog opgøre et à conto udbytte umiddelbart efter regnskabsårets udløb. Udbyttet er beregnet på baggrund af indtjente renter og udbytter, realiserede nettokursgevinster/-tab og med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger.

3e. Hvem kan købe afdelingen?

Privatpersoner kan købe beviser for både frie midler og pensionsmidler (som du har via din bank).

Virksomheder kan købe beviser for selskaber dvs. A/S og ApS. Det kræver et depot og en LEI-kode.

Virksomheder under virksomhedsskatteordningen kan ikke købe beviser.

3f. Hvordan foregår indberetning til Skat?

Det kører automatisk via det sted, hvor du har dit depot.

3g. Kan man købe afdeling MW Compounders med en aktiesparekonto?

Ja. Der er tale om en aktiebaseret investeringsforening, som betaler udbytte og i øvrigt opfylder spredningskrav (5-10-40 reglen).