Ofte stillede spørgsmål

På denne side har vi samlet nogle af de spørgsmål, som potentielle medinvestorer ofte stiller.

1. Spørgsmål til køb og salg af beviser

1a. Er der en minimumsinvestering?

Nej. Vi har ingen minimumsinvestering.

1b. Kan jeg handle gennem Nordnet og Saxo Bank?

Som i en almindelig bank handler du hos Nordnet og Saxo Bank ved at placere en ordre i handelssystemet.

1c. Hvad er fondskoden / ISIN koden på MW Compounders?

Fondskoden / ISIN koden på MW Compounders er: DK0061294394

2. Investeringsforeningen IA Invest og afdeling MW Compounders

2a. Hvad betyder det at være en del af Investeringsforeningen IA Invest?

Investeringsforeningen IA Invest er ejet af medlemmerne og har egen bestyrelse.

Fordelen ved at være en del af Investeringsforeningen IA Invest er, at der kan opnås stordriftsfordele mht. bestyrelse, samarbejde med Finanstilsynet mv.

Du kan finde yderligere information om Investeringsforeningen IA Invest på foreningens hjemmeside:

Tryk her for at komme til IA Invests hjemmeside

2b. Hvordan er relationen til Invest Administration A/S?

Invest Administration A/S er et godkendt investeringsforvaltningsselskab. Invest Administration administrerer en lang række investeringsforeninger herunder Investeringsforeningen IA Invest. Invest Administration modtager betaling for arbejdet. Invest Administration er 100% ejet af Lån & Spar Bank. Du kan læse mere om Invest Administration på www.invest-administration.dk

3. Øvrige emner

3a. Hvad er indre værdi og hvor ofte udregnes den?

Den indre værdi er den samlede værdi af de 20-30 aktier samt eventuelle kontanter divideret med antallet af investeringsbeviser. Den indre værdi opgøres dagligt.

3b. Er afdelingen udbyttebetalende eller akkumulerende?

Afdeling MW Compounders er udbyttebetalende. Det betyder, at du én gang om året modtager et udbytte.

Udbyttebetalende afdelinger opgør i henhold til Ligningslovens § 16C minimumsindkomst og udbetaler årligt udbytte efter den ordinære generalforsamling. Foreningen kan dog opgøre et à conto udbytte umiddelbart efter regnskabsårets udløb. Udbyttet er beregnet på baggrund af indtjente renter og udbytter, realiserede nettokursgevinster/-tab og med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger.

Indre værdi falder med præcis den samme værdi, som der udbetales i udbytte.

Generalforsamlingen bliver normalt afholdt i marts.

For 2021 blev der d. 9. februar 2022 udbetalt et á conto udbytte på 9,20 kr. per bevis i afdeling MW Compounders. Samme dag fald indre værdi tilsvarende, hvilket også vil ske ved fremtidige udbyttebetalinger.

For 2022 udbetales der et udbytte på 2,8 kr. pr. investeringsbevis.

8. februar 2023: Sidste dag for handel inklusive ret til udbytte

9. februar 2023: Første dag for handel eksklusive ret til udbytte

13. februar 2023: Forventet dag, hvor udbyttet vil være til rådighed på depotkonto.

Du kan tilmelde dig automatisk geninvestering af udbyttet hos de fleste banker. Du kan læse mere om dette her:

Geninvestering – MW Compounders

Du kan løbende følge med i nyheder fra Investeringsforeningen IA Invest her:

Dokumenter og nyheder – IAInvest.dk

3c. Hvem kan købe afdelingen?

Privatpersoner kan købe beviser for både frie midler og pensionsmidler (som du har via din bank).

Virksomheder kan købe beviser for selskaber dvs. A/S og ApS. Det kræver et depot og en LEI-kode.

Virksomheder under virksomhedsskatteordningen kan ikke købe beviser.

3d. Hvorfor står I ikke på skats positiv liste?

Da afdeling MW Compounders er en udbyttebetalende investeringsforening med udelukkende aktieinvesteringer er der ikke behov for at stå på listen, da vi automatisk hører under regler for aktieavancebeskatning.

Grunden til, at visse investeringsforeningen har søgt om optagelse på listen, er for at kunne blive beskattet som aktieindkomst.

3e. Hvordan foregår indberetning til Skat?

Det kører automatisk via det sted, hvor du har dit depot.

3f. Kan man købe afdeling MW Compounders med en aktiesparekonto?

Ja. Der er tale om en aktiebaseret investeringsforening, som betaler udbytte og i øvrigt opfylder spredningskrav (5-10-40 reglen).