Ofte stillede spørgsmål

På denne side har vi samlet nogle af de spørgsmål, som potentielle medinvestorer ofte stiller.

1. Spørgsmål til køb og salg af beviser

1a. Er der en minimumsinvestering?

Nej. Vi har ingen minimumsinvestering.

1b. Kan jeg handle gennem Nordnet og Saxo Bank?

Som i en almindelig bank handler du hos Nordnet og Saxo Bank ved at placere en ordre i handelssystemet.

1c. Hvad er fondskoden / ISIN koden på MW Compounders?

Fondskoden / ISIN koden på MW Compounders (udbyttebetalende) er: DK0061294394

Fondskoden / ISIN koden på MW Compounders Akkumulerende er: DK0061804341

2. Investeringsforeningen IA Invest

2a. Hvad betyder det at være en del af Investeringsforeningen IA Invest?

Investeringsforeningen IA Invest er ejet af medlemmerne og har egen bestyrelse.

Fordelen ved at være en del af Investeringsforeningen IA Invest er, at der kan opnås stordriftsfordele mht. bestyrelse, samarbejde med Finanstilsynet mv.

Du kan finde yderligere information om Investeringsforeningen IA Invest på foreningens hjemmeside:

2b. Hvordan er relationen til Invest Administration A/S?

Invest Administration A/S er et godkendt investeringsforvaltningsselskab. Invest Administration administrerer en lang række investeringsforeninger herunder Investeringsforeningen IA Invest. Invest Administration modtager betaling for arbejdet. Invest Administration er 100% ejet af Lån & Spar Bank. Du kan læse mere om Invest Administration på www.invest-administration.dk

3. Øvrige emner

3a. Hvad er indre værdi og hvor ofte udregnes den?

Den indre værdi er den samlede værdi af de 20-30 aktier samt eventuelle kontanter divideret med antallet af investeringsbeviser. Den indre værdi opgøres dagligt og beregnes som udgangspunkt 11 gange om dagen.

3b. Er afdelingen udbyttebetalende eller akkumulerende?

Afdeling MW Compounders er udbyttebetalende. Det betyder, at du én gang om året modtager et udbytte.

Afdeling MW Compounder Akkumulerende udbetaler ikke udbytte.

Udbyttebetalende afdelinger opgør i henhold til Ligningslovens § 16C minimumsindkomst og udbetaler årligt udbytte efter den ordinære generalforsamling. Foreningen kan dog opgøre et à conto udbytte umiddelbart efter regnskabsårets udløb. Udbyttet er beregnet på baggrund af indtjente renter og udbytter, realiserede nettokursgevinster/-tab og med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger.

Generalforsamlingen bliver normalt afholdt i marts, men bestyrelsen udlodder et á conto udbytte hvert år, som udbetales i februar. Indre værdi falder med præcis den samme værdi, som der udbetales i udbytte.

På vores side med det historiske afkast kan du finde en opgørelse over de historiske udbytter:

Du kan tilmelde dig automatisk geninvestering af udbyttet hos de fleste banker. Du kan læse mere om dette her:

Du kan løbende følge med i nyheder fra Investeringsforeningen IA Invest her:

3c. Hvem kan købe afdelingerne?

Privatpersoner kan købe beviser for både frie midler og pensionsmidler (som du har via din bank).

Virksomheder kan købe beviser for selskaber dvs. A/S og ApS. Det kræver et depot og en LEI-kode.

Virksomheder under virksomhedsskatteordningen kan kun købe beviser i den akkumulerende fond.

3d. Hvorfor står I ikke på skats positiv liste?

Da afdeling MW Compounders er en udbyttebetalende investeringsforening med udelukkende aktieinvesteringer er der ikke behov for at stå på listen, da vi automatisk hører under regler for aktieavancebeskatning.

Grunden til, at visse akkumulerende investeringsforeninger har søgt om optagelse på listen, er for at kunne blive beskattet som aktieindkomst. Vi har besluttet, at MW Compounders Akkumulerende ikke kommer på skats positiv liste. Derfor kan du ikke købe fonden for din aktiesparekonto, men du kan sagtens købe den udbyttebetalende.

3e. Hvordan foregår indberetning til Skat?

Hvis du er privatperson, så kører det automatisk via det sted, hvor du har dit depot.

3f. Kan man købe MW Compounders med en aktiesparekonto?

Ja, du kan købe afdeling MW Compounders (udbyttebetalende) til din aktiesparekonto. Der er tale om en aktiebaseret fond, som betaler udbytte og i øvrigt opfylder spredningskrav (5-10-40 reglen).

Du kan ikke købe MW Compounders Akkumulerende til din aktiesparekonto.

3g. Hvor finder jeg de lovpligtige dokumenter?

På nedenstående link finder du nærmere information om forskellige lovpligtige dokumenter.