Lovpligtige dokumenter

Afdeling MW Compounders (udbyttebetalende) og afdeling MW Compounders Akkumulerende er afdelinger under Investeringsforeningen IA Invest. Afdelingerne og investeringsforeningen er godkendt af Finanstilsynet.

Investeringsforeningen IA Invest administreres af et godkendt investeringsforvaltningsselskab, Invest Administration A/S.

På investeringsforeningens hjemmeside kan du finde en række lovpligtige dokumenter. Det er også her, at du finder Prospekt og Vedtægter for Investeringsforeningen IA Invest samt Central Investorinformation for afdeling MW Compounders og afdeling MW Compounders Akkumulerende.

MW Compounders ApS er godkendt som investeringsrådgiver hos Finanstilsynet. MW Compounders ApS yder investeringsrådgivning for afdeling MW Compounders og afdeling MW Compounders Akkumulerende. Desuden er der indgået en markedsføringsaftale med Investeringsforeningen IA Invest. Johannes Møller er klageansvarlig vedrørende markedsføring. Klager kan indsendes til info@mwcompounders.dk. Indenfor to uger vil Johannes Møller vende tilbage på klager.

Ansvarsfraskrivelse
Denne hjemmeside er udarbejdet af MW Compounders ApS. Det er tiltænkt som et generelt informationsmateriale og er ikke et tilbud eller en opfordring til at handle med værdipapirer eller andre finansielle instrumenter.

MW Compounders ApS rådgiver alene afdeling MW Compounders og afdeling MW Compounders Akkumulerende under Investeringsforeningen IA Invest. MW Compounders ApS udtaler sig kun som rådgiver for afdelingerne.

Hjemmesiden og dokumenter på hjemmesiden kan indeholde udsagn om fremtiden. Udviklingen i fremtiden kan være væsentlig forskellig fra den, som vi har antaget i vores modeller mht. makroøkonomi, selskabernes forretninger, aktiemarkedernes udvikling mv.. Alle referencer til aktier, upside, forventet afkast mv. er derfor kun mulige scenarier.

Præsentationen er ikke en opfordring til at købe de enkelte aktier nævnt på hjemmesiden og i dokumenter på hjemmesiden.