Lovpligtige dokumenter

Afdeling MW Compounders er en afdeling under Investeringsforeningen IA Invest. Afdelingen og investeringsforeningen er godkendt af Finanstilsynet.

Investeringsforeningen IA Invest administreres af et godkendt investeringsforvaltningsselskab, Invest Administration A/S.

På nedenstående links kan du finde en række dokumenter i relation til Investeringsforeningen IA Invest og Afdeling MW Compounders.

Prospekt for Investeringsforeningen IA Invest

Central Investorinformation for Afdeling MW Compounders

Vedtægter for Investeringsforeningen IA Invest

MW Compounders ApS er godkendt som investeringsrådgiver hos Finanstilsynet. MW Compounders ApS yder investeringsrådgivning for den kommende afdeling. Desuden er der indgået en markedsføringsaftale med Investeringsforeningen IA Invest. Johannes Møller er klageansvarlig vedrørende markedsføring. Klager kan indsendes til info@mwcompounders.dk. Indenfor to uger vil Johannes Møller vende tilbage på klager.

Ansvarsfraskrivelse
Denne hjemmeside er udarbejdet af MW Compounders ApS. Det er tiltænkt som et generelt informationsmateriale og er ikke et tilbud eller en opfordring til at handle med værdipapirer eller andre finansielle instrumenter.

MW Compounders ApS rådgiver alene afdeling MW Compounders under Investeringsforeningen IA Invest. MW Compounders ApS udtaler sig kun som rådgiver for afdelingen.

Hjemmesiden og dokumenter på hjemmesiden kan indeholde udsagn om fremtiden. Udviklingen i fremtiden kan være væsentlig forskellig fra den, som vi har antaget i vores modeller mht. makroøkonomi, selskabernes forretninger, aktiemarkedernes udvikling mv.. Alle referencer til aktier, upside, forventet afkast mv. er derfor kun mulige scenarier.

Præsentationen er ikke en opfordring til at købe de enkelte aktier nævnt på hjemmesiden og i dokumenter på hjemmesiden.