Introduktion til
MW Compounders

MW Compounders giver dig mulighed for at investere i 20-30 compounder aktier fra hele verden til en fair pris.

Vi investerer i globale aktier og har hele tiden 20-30 aktier i fonden. Vi spreder vores investeringer på forskellige geografier og industrier, fordi det er almindelig sund fornuft.

Din investering sker i investeringsforeningen IA Invest. Vi har to fonde, nemlig afdeling MW Compounders, som er udbytte betalende og afdeling MW Compounders Akkumulerende, som ikke udbetaler udbytte. Du kan let købe de to fonde via de almindelige handelsplatforme. (Den akkumulerende fond blev børsnoteret 28. april og er endnu ikke tilgængelig alle steder).

Den udbyttebetalende fond blev lanceret i november 2020, og siden da har vi leveret et attraktivt afkast i forhold til det globale aktiemarked. Den akkumulerende fond blev lanceret i april 2023.

Vi har en klar filosofi og proces for vores investeringer. Vi leder efter compounder aktier, som er selskaber, der er på en god langsigtet rejse købt til en attraktiv værdiansættelse. Vi vil grundlæggende gerne eje aktier, da det historisk har været en attraktiv måde at placere sine penge. Aktiemarkedet svinger over tid, men det er vi villige til at leve med. Generelt gælder det, at man ved køb af aktier skal forvente, at der kommer perioder med svingende kurser. Aktier kræver derfor en længere investeringshorisont.

Bag MW Compounders står Johannes Møller og Dan Wejse, som ejer MW Compounders ApS ligeligt. Vi er derfor en 100% uafhængig kapitalforvalter. Vi har begge investeret betydelige midler i foreningen og du investerer derfor sammen med os. Det er netop derfor, at vi bruger ordet medinvestor.

Som det fremgår af firmanavnet, er ordet compounder centralt for os. Compounding interest betyder renters rente på dansk. Compounder aktier er et udtryk, der bruges om aktier, hvor det er godt at være langsigtet aktionær. Det er ofte selskaber, som over mange år er i stand til at levere god vækst i omsætning og indtjening.

MW Compounders ApS er ejet ligeligt af Johannes Møller og Dan Wejse. Selskabet blev stiftet i januar 2020 og den udbyttebetalende fond blev lanceret i november 2020.

Vi har et ønske om at have et højt informationsniveau i forhold til det, du er vant til fra de fleste andre investeringsforeninger. Vi forsøger at kommunikere i øjenhøjde med vores medinvestorer og give den information, som vi selv gerne vil have.

Efter hvert kvartal skriver vi et nyhedsbrev om udviklingen i kvartalet. Når vi har købt en ny aktie, så udsender vi en video om investeringen. Desuden skriver vi på LinkedIn om aktier og vores investeringer. Husk derfor at tilmelde dig vores nyhedsbrev på forsiden, abonner på vores YouTube kanal og bliv venner med os på LinkedIn.

Vi har lavet en video, hvor vi gennemgår vores investorpræsentation.

To forvaltere med lang erfaring og høj medinvestering

Johannes Møller og Dan Wejse er porteføljeforvalterne i MW Compounders. Det betyder, at det er os, som træffer investeringsbeslutningerne. Alle investorer har de samme aktier.

Vi har investeret væsentlige beløb i fondene. Vores indbyrdes aftale er, at alle nye aktieinvesteringer skal ske gennem fondene. Det sikrer, at vi hver eneste dag bruger vores tid på at vælge de bedst mulige investeringer til fondene, da vi ikke selv foretager nye aktieinvesteringer udenfor fondene.

Johannes Møller er 43 år, gift med Nina og har to børn. Han har +20 års professionel erfaring med aktier, er uddannet CFA og Cand. Merc. i Finansiering og Regnskab.

Indtil han startede MW Compounders ApS, var han selvstændig investor i 4 år og har tidligere været ansat i bl.a. Nordea Asset Management, BankInvest og Danske Markets.

Dan Wejse er 46 år, gift med Miriam og har tre børn. Han har 18 års professionel erfaring med aktier og er uddannet Cand. Merc. i Finansiering.

Tidligere har han været ansat i bl.a. Nordea Asset Management og Nordea Markets med fokus på aktieanalyse og værdiansættelse.

Opbygningen af MW Compounders

MW Compounders ApS er rådgiver for fondene MW Compounders (udbyttebetalende) og MW Compounders Akkumulerende, som er en del af investeringsforeningen IA Invest. Denne har en selvstændig bestyrelse, som har til opgave at sikre medinvestorernes interesser.