Handel i MW Compounders

Afdeling MW Compounders er børsnoteret. Det betyder, at du hver dag kan købe og sælge investeringsbeviser i din netbank. Beviserne kan handles på børsen i tidsrummet 9:45-16:55.

Når du handler, så handler du som udgangspunkt med afdelingens market maker, som er Lån & Spar Bank. Market makeren er udpeget for at sikre likviditet i afdelingens investeringsbeviser og baserer sine priser på den indre værdi, som beregnes flere gange om dagen. Dvs. købskursen ligger typisk 0,3% over den seneste indre værdi, mens salgskursen typisk ligger 0,3% under den seneste indre værdi.

Du kan finde den seneste indre værdi samt købs- og salgspriser nedenfor.

Det er kun indre værdier med et tidspunkt fra i dag, som giver en god indikation af, hvilke priser du kan handle til. Er tidspunktet fra en tidligere dato, så mangler indre værdi at blive opdateret med dagens kurser.

Indre værdi beregnes elleve gange på en normal dag. Hvis der er store kursudsving, kan der komme yderligere indre værdier. Indre værdi repræsenterer bedst værdien af de 20-30 aktier lige efter, den er opdateret. Jo ældre den er, desto mere upræcis kan den evt. være, hvis aktiekurserne har ændret sig. Det gør også, at market makeren især stiller op for volumen, når den indre værdi lige er beregnet, mens market makeren vil være mere forsigtig op mod beregning af en ny indre værdi. Skal du handle en lidt større volumen, kan det derfor være hensigtsmæssigt at placere din ordre på børsen, umiddelbart efter en ny indre værdi er beregnet.

På en normal dag er der en ny indre værdi ca. 9:30, 10:05, 10:35, 11:05, 12:05; 13:05, 13:35, 14:30, 15:20, 16:05 og 16:35.

Tryk her for yderligere information om udviklingen i indre værdi mv.

Når du afgiver din ordre i netbanken, er det en god ide, at du laver en limiteret ordre. Årsagen er, at en ordre uden limitering risikerer at blive handlet væsentlig forskellig fra den indre værdi, da market makeren kun stiller op for et vist antal styk. En anden aktør i markedet kan vælge at ligge langt fra indre værdi i håbet om at kunne købe meget billigt eller sælge meget dyrt og derved opnå en gevinst. Uden limitering risikerer du derfor at købe for dyrt eller sælge for billigt. Hvis du oplever, at der ikke er tilstrækkelig likviditet til, at du kan købe eller sælge de beviser, som du gerne vil, så ring til os.

Ovenfor kan du se det bedste bud på, hvilken pris du skal give som limitering for din ordre ved køb og salg. Du kan også placere din ordre et sted mellem den indikerede købskurs og salgskurs og håbe, at en anden i markedet vil handle med dig. Så får du en lidt bedre kurs. Vær opmærksom på, at tidspunktet skal være fra i dag for at have relevans og jo nyere indre værdi, desto bedre.

Giv os meget gerne besked, hvis du er blevet medinvestor

MW Compounders ApS er udelukkende rådgiver for afdeling MW Compounders. Det betyder, at vi ikke har adgang til at se i afdelingens aktiebog. Derfor kan vi heller ikke se, at du er blevet medinvestor. Vi vil derfor sætte pris på, hvis du sender os en mail på info@mwcompounders.dk, hvis du er blevet medinvestor. Du må også meget gerne oplyse, hvor mange beviser, du har.

Sådan finder du afdeling MW Compounders i din netbank

Der er forskel fra bank til bank på, hvor let det er at finde afdeling MW Compounders i netbanken.

Som udgangspunkt kan du søge på “MW Compounders”. Alternativt kan du forsøge dig med “Afdeling MW Compounders” eller “IA Invest MW Compounders”.

Alle børsnoterede værdipapirer har det, som kaldes en ISIN-kode. Den kan du også søge på. Den er:

DK0061294394

Hjælp til at finde afdelingen hos den enkelte bank (opdateres løbende):

AL Bank – søg på DK0061294394
Alm. Brand Bank – søg på MW Compounders
Danske Andelskassers Bank – søg på DK0061294394
Danske Bank – søg på DK0061294394
Handelsbanken – søg på DK0061294394
Jyske Bank – søg på MW Compounders (under investeringsforeninger)
Jutlander Bank – søg på MW Compounders
Lån & Spar Bank – søg på MW Compounders
Nordea – søg på MW Compounders
Nordnet – søg på MW Compounders
Nykredit Bank – søg på DK0061294394
Ringkjøbing Landbobank – søg på MW Compounders
Saxo Bank – søg på MW Compounders
Spar Nord – søg på DK0061294394
Sparekassen Kronjylland – søg på MW Compounders
Sydbank – søg på DK0061294394
Vestjysk Bank – søg på DK0061294394

Vi hører gerne fra dig, hvis du ikke kan finde afdelingen ud fra ovenstående anvisning.

Handler via ordreblanket

Ved handler for over 300.000 kr. kan du vælge at handle via en ordreblanket. Det gør ikke nogen forskel i forhold til at handle direkte på børsen mht. prisen for investeringsbeviserne. Eventuelle forskelle består i, hvilken kurtage du betaler din bank for den ene eller anden type handel.

Ved handel på blanket afregnes du også til indre værdi +/-0,3% på køb og salg.

Ved brug af Penneo sendes blanketten automatisk, mens du skal sende den fysiske blanket til info@mwcompounders.dk. Vi skal have din ordre senest kl. 15:00.

På linket ovenfor kan du se den seneste indre værdi.

Du kan udfylde ordreblanketten elektronisk og underskrive med dit NemID/MitID igennem Penneo. Inden du begynder den elektroniske ordreafgivelse, anbefaler vi, at du finder dit konto- og registreringsnummer, dit depotnummer samt noterer din banks CD-ident. Hvis du afgiver ordre fra udlandet, skal du bruge den fysiske ordreblanket.

Tryk her for at gå til den elektroniske ordreblanket

Du kan også printe ordreblanketten og udfylde den. Den udfyldte blanket kan du sende indscannet til os.

Tryk her for at hente den fysiske ordreblanket

Omkostninger til ordrehåndtering

Vi anbefaler, at du forhører dig i din bank om, hvilket kurtage de tager for at håndtere din ordre på blanket. Kurtagen er variabel fra bank til bank. Den er eksempelvis 0,3% (minimum 149 kr.) hos Nordnet.