Automatisk geninvestering

MW Compounders er en udbyttebetalende investeringsforening. For 2021 blev der udbetalt et udbytte på 9,20 kr. d. 9. februar 2022.

I stedet for at modtage udbytte, kan du vælge at gøre brug af automatisk geninvestering af udbytte. Der er en meget omkostningseffektiv måde, hvorpå du automatisk kan fastholde din investering i MW Compounders. Det tilbydes af langt de fleste banker. Hvis du tilmelder dig automatisk geninvestering, så kan du få lov til at omveksle dit udbytte efter tilbageholdt udbytteskat til indre værdi. Dvs. du sparer emissionsomkostningen på 0,3%.

Hvis du er interesseret i automatisk geninvestering af dit udbytte, så skal du kontakte din bank og få dette registreret. Nedenfor har vi samlet information om de banker, hvor vi har fundet ud af, hvordan det foregår. Siden opdateres løbende og står din bank ikke på siden, så må du meget gerne give besked på info@mwcompounders.dk, når du har fundet ud af, hvordan det foregår, så vi kan få opdateret listen til hjælp for andre medinvestorer.

Oversigt over banker

Danske Andelskassers Bank
Hos Danske Andelskassers Bank skal du skrive en e-mail til din kunderådgiver (se udkast til tekst nedenfor).

Danske Bank
Hos Danske Bank kan du via netbanken angive, at du gerne vil benytte automatisk geninvestering.

Her kan du se screendumps fra netbanken, som viser processen

Hvis du ejer beviser i MW Compounders via et selskab, skal du dog kontakte din kunderådgiver (se udkast til tekst nedenfor).

Jyske Bank
Hos Jyske Bank skal du skrive en e-mail til din kunderådgiver (se udkast til tekst nedenfor).

Lån & Spar Bank
Hos Lån & Spar Bank skal du skrive en e-mail til din kunderådgiver (se udkast til tekst nedenfor).

Nordea
Hos Nordea kan du udfylde en formular på denne hjemmeside:

https://www.nordea.dk/privat/produkter/investering/fonde/bestil-aftale-om-udbyttebeviser.html

Herefter får du tilsendt dokumenter via mail, som skal underskrives med NemID.

Nordnet
Nordnet giver ikke mulighed for automatisk geninvestering.

Hvis du bruger månedsopsparingen, så kan du dog slippe for at betale kurtage til Nordnet, hvis du vil genplacere dit udbytte.

Nykredit
Hos Nykredit skal du skrive en e-mail til din kunderådgiver (se udkast til tekst nedenfor).

SaxoBank
SaxoBank oplyser, at udbyttet vil blive geninvesteret, hvis du anvender instruksen på denne side:

Hvordan opretter jeg instruktioner til modtagelse af udbytte som kontanter eller værdipapirer? – Saxo Bank A/S Support (help.saxo)

En medinvestor har fået følgende yddybning fra Saxo Bank. Den kan du bruge, hvis du vil sikre, at udbyttet også fremover investeres automatisk:

Hvis du konsekvent ønsker at vælge kontantudbetaling eller geninvestering af udbytte på en konto, kan du opsætte en ”stående instruktion” inde på Corporate Action siden. Du klikker her på: Stående instrukser > Tilføj instruktion > Modtag kontanter / Modtag instrumenter > Vælg hvilken konto det skal gælde for > Anvend. Således vil der automatisk geninvesteres eller udbetales udbytte på kontoen, såfremt der er en frivillig Corporate Action.

Spar Nord
Hos Spar Nord skal du skrive en e-mail til din kunderådgiver (se udkast til tekst nedenfor).

Sydbank
Hos Sydbank afhænger muligheden for automatisk geninvestering af dit individuelle kundeforhold i banken. Vi anbefaler, at du retter henvendelse til din kunderådgiver for at fået vide, om automatisk geninvestering er en mulighed for dig.

Vestjysk Bank
Hos Vestjysk Bank kan du udfylde en formular på denne hjemmeside: https://www.vestjyskbank.dk/investering/bestil-aftale-om-udbyttebeviser

Udkast til tekst til email

Denne tekst kan anvendes som udgangspunkt for en email til kunderådgiveren i din bank.

—000—

Hej XXX

Jeg vil gerne bruge automatisk geninvestering for mine investeringsbeviser i MW Compounders (Fondskode: DK0061294394). Dette skal gælde både for udbyttet i år og fremadrettet.

Kan du hjælpe med det?

Med venlig hilsen

XXX